19. MEĐUNARODNI SUSRET OSOBA S INVALIDITETOM "IVANEC 2022"
32. SUSRET OSOBA S INVALIDITETOM "JESEN V MEĐIMORJU"

Category Archives: NOVOSTI

4. studenoga 2022.comment(0)

Uredba o izmjeni Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata

NN. 104/2022 (9.9.2022.), Uredba o izmjeni Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, način sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad.                              VLADA   REPUBLIKE  HRVATSKE    Na temelju članka 43. stavka 5. Zakona o Socijalnoj skrbi /NN. Br. 18/22. i 46/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 08. rujna 2022. donijela                                                                              UREDBU  O IZMJENI UREDBE O MJESEČNOM IZNOSU NAKNADE ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, NAČINU SUDJELOVANJA U PODMIRENJU TROŠKOVA ENERGENATA KORISNIKA NAKNADE I POSTUPANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD                                                             Članak 1.       U Uredbi o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad (NN. Broj 31/22), u članku 2 stavku 2. riječi: „400,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „500,00 kuna“.                                                                                       Članak 2.      […]

Read more
4. studenoga 2022.comment(0)

Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

NN 104/2022 (9.9.2022), Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata.                          VLADA   REPUBLIKE  HRVATSKE Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN br. 150/11., 119/14.,93/16.,116/18.,i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 08.rujna 2022. donijela                                                                          ODLUKU  O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA KORISNICIMA DOPLATKA    ZA DJECU RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA PORASTA CIJENA ENERGENATA                                                               I.         Ovom odlukom uređuje se isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplataka za djecu ostvarenog u Republici Hrvatskoj, radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata.                                                                               II.         Jednokratno novčano primanje iz točke I. ove Odluke koji su zatečeni u isplati doplatka za djecu u mjesecu rujnu 2022.         Iznos jednokratnog novčanog primanja iz stavke 1. ove točke određuje se na slijedeći način:       1 dijete______________________________________________________      300,00 kuna       2 […]

Read more