Obavjest o stupanju na snagu Zakona o povlasticama u prometu ( NN 133/2023)

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama, Službenom glasniku Republike Hrvatske objavljen Zakon o prometu (NN133/2023), koji stupa na snagu 15.studenog 2023.godine. Sukladno Zakonu, nositelj javne ovlasti za izdavanje Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom te Europske iskaznice za osobe s invaliditetom je “AKD” d.o.o.

Za izdavanje navedenih dokumenata potrebna je provedbena zakonodavna regulativa, a dva pravilnika su trenutno na javnom savjetovanju. Pravilnici preciziraju izgled isprave i postupke njihova izdavanja. Dodatno, kako nalaže zakon, bit će potreban i treći pravilnik koji će uspostaviti pravila za korištenje javnih isprava. Bez donošenja svih potrebnih podzakonskih akata, nemoguće je uspostaviti sustav i izdati isprave, budući da se radi o novim dokumentima i novom postupku izdavanja.

Napominjemo kako će prema Zakonu o povlasticama u prometu, prvo izdavanje isprava biti neposredno po službenoj dužnosti, tj. bez podnošenja zahtjeva od strane korisnika. Ovaj postupak će se provesti nakon uspostave informatičkog sustavaza dodjelu prava, a zakonski rok za to je šest mjeseci od dana stupanaj Zakona na snagu. Kako bi svi koji imaju preduvjete za ostvarivanje svih ili pojedinih povlastica, te prava na isprave iste i ostvarili obavještavamo Vas o slijedećem:

  • Europsku parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom te Europsku i Nacionalnu isklaznicu za osobe s invaliditetom dobit će svi koji na njih ostvaruju pravo u roku šest mjeseci od stupanja na snagu Zakona.
  • Automatizirani sustav će povezivati dobivene podatke o invaliditetu iz Registra osoba s invaliditetom i sukladno dobivenim podacima iz ROI-a i kriterijima iz Zakona pravo će biti ili neće biti dodijeljeno.
  • Zbog prethodne točke važno je da osobe provjere u Registru osoba s invaliditetom jesu li upisani svi podacikoji su nastali tijekom vještačenja. Naime, nije dovoljansamo status da je osoba upisana u ROI, već se sukladno Zakonu provjeravaju upisana oštečenja organizma i njihov postotak.
  • Osobe s invaliditetom dokumentaciju za upis podataka u ROI mogu dostaviti na adresu invaliditet@hziz.hr
  • Za sve koji ostvare pravo na navedene javne isprave, iste će biti dostavljene na njihovu adresu prebivališta u Republici Hrvatskoj

Prema navedenim stavkama Republika Hrvatska će biti prva država članica EU koja će nove europske dokumente izdati svim građanima RH koji ispunjavaju propisane kriterije i to prije stupanja na snagu DirektiveEuropskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europske iskaznice za osobe s invaliditetomi europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom.

Sve nove informacije će se javno objavljivati na mrežnoj stranici: https://mosi.akd.hr