19. MEĐUNARODNI SUSRET OSOBA S INVALIDITETOM "IVANEC 2022"
32. SUSRET OSOBA S INVALIDITETOM "JESEN V MEĐIMORJU"
NOVOSTI
4. studenoga 2022.comment(0)

Uredba o izmjeni Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata

NN. 104/2022 (9.9.2022.), Uredba o izmjeni Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, način sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad.                              VLADA   REPUBLIKE  HRVATSKE    Na temelju članka 43. stavka 5. Zakona o Socijalnoj skrbi /NN. Br. 18/22. i 46/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 08. rujna 2022. donijela                                                                              UREDBU  O IZMJENI UREDBE O MJESEČNOM IZNOSU NAKNADE ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, NAČINU SUDJELOVANJA U PODMIRENJU TROŠKOVA ENERGENATA KORISNIKA NAKNADE I POSTUPANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD                                                             Članak 1.       U Uredbi o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad (NN. Broj 31/22), u članku 2 stavku 2. riječi: „400,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „500,00 kuna“.                                                                                       Članak 2.      […]

Read more