S radošću Vas obavještavamo kako su objavljeni pravilnici za Europsku i Nacionalnu iskaznicu te Europsku parkirališnu kartu osoba s invaliditetom. U novoj će godini biti pokrenuta obrada podataka po službenoj dužnosti, sukladno Zakonu o povlasticama u prometu (NN133/23). Iz tog razloga još jednom Vas molimo osobe s imvaliditetom kako bi provjerili i upisali sve svoje podatke (ukupno tjelesno oštečenje, tjelesno oštečenje koje se odnosi na oštečenje donjih ekstrmiteta , stupanj funkcionalnog oštečenja) u Registar osoba s invaliditetom ti su podaci osnova za dodjelu prava. Kontakt adresa u Registru osoba s invaliditetom je invaliditet@hzjz.hr. VAŽNO: Dodjela prava na povlastice u području mobilnosti odvija se u potpunosti digitalnim putem, bez potrebe obilaženja šaltera i institucija. Osobama s invaliditetom isprave će biti poslane na njihovu adresuprebivališta u Republici Hrvatskoj. Također Vas obavještavamo da su informacije dostupne i na mrežnoj stranici https://mosi.akd.hr gdje će se sukcesivno objavljivati sve važne obavjesti za provedbu EU projekta MOSI – unapređenje sustava za korištenje korištenja prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti. Postojeći, već izdani dokumenti, rješenja te parkirališne karte vrijede do 15.svibnja 2024. godine.