OBILJEŽILI SMO MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM

U prostorima naše udruge, zajedno sa članovima naše udruge obilježili smo Međunarodni dan osoba s invaliditetom.

Predsjednik udruge Juraj Putarek pozdravio je prisutne članove i čestitao im njihov dan. Zatim je sve prisutne upoznao sa problemima na koje nailaze osobe s invaliditetom u Hrvatskoj, a posebice u našoj županiji. Prisutnim članovima pročitao je statistiku o broju osoba s invaliditetom na području naše županije, gdje između ostaloga piše da je naša županija u samom vrhu u Republici Hrvatskoj po broju osoba s invaliditetom.

Istaknuo je da je zadovoljan na koji se način grad Ivanec odnosi prema našoj udruzi, još jednom se zahvalio gradu na pomoći oko uredenja novih prostorija za rad i kazao kako su nam uvijek na pomoći

Kazao je kako su u gradu Ivancu većinom uklonjene arhitektonske barijere za nesmetano kretanje osoba u invalidskim kolicima, ali postoje još mjesta u koja osoba u kolicima samostalno ne mogu ući, samostalno obaviti. Kao npr. ulaz u sportsku dvoranu, ulaz u zgrada Mirovinskog osiguranja, ulaz u “staru općinu” u poreznu upravu, odjel za gospodarstvo, matičara….

Taj problem traje već godinama jer vlasnik tih zgrada nije grad Ivanec nego Varaždinska županija koja nema sluha za rješavanje tih problema.

Predsjednik udruge zahvalio se članovima na odazivu na sportsko – rekreativna nadmetanja u pikadu, Visećoj kuglani, Nabaci krug i srce i belotu koja je udruga provodila kroz mjesec studeni. Sportskim igrama odazvalo se 20 -tak članova, sto je lijepa brojka.

Predsjednik udruge podijelio je sportske diplome najuspješnijima u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Poslije podijele diploma uslijedilo je neformalno druženje.