NN. 104/2022 (9.9.2022.), Zaključak u vezi s pomoći potrebitim građanima u snabdijevanju ogrjevnim drvom

                                 VLADA   REPUBLIKE  HRVATSKE

     Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN. Br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 08.rujna 2022. donijela

                                                                 ZAKLJUČAK

     1. U svrhu pomoći građanima u snabdijevanju ogrjevnim drvom društvo Hrvatske šume d.o.o. će doprinijeti na način da za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo odobri dodatni popust od 15% za razdoblje do 01.travnja 2023.godine.

       2. Korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na ogrjevno drvo imaju prioritet u snabdijevanju.

       3. Zadužuje se Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike da dostavi društvu Hrvatske šume d.o.o. podatke o korisnicima prava iz sustava socijalne skrbi, u roku od 15 dana od dana donošenja ovoga Zaključka.

        4. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede za praćenje provedbe mjere pomoći iz ovoga Zaključka.

        5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Narodnim novinama“.