PROGRAM   RADA   ZA   2016. GODINU

 1. Pripremanje i održavanje sjednica organa udruge i to:

– jedne sjednice Skupštine,

– pet do šest sjednica Predsjedništva,

– jedne sjednice Nadzornog odbora,

 1. Učlanjivanje novih članova i vođenje evidencije:

– prikupljanjem podataka putem upitnog lista,

– vođenjem kartoteke i registra članova,

– kompjutorska obrada istih,

 1. Izdavanje raznih potvrda, uvjerenja članovima u svrhu ostvarivanja povlastica (HAK,Telefon,HRT i td),
 1. Pružanje pomoći mlađim članovima prilikom zapošljavanja,
 1. Nastaviti sa akcijom za otklanjanje arhitektonskih barijera u suradnji sa gradovima, općinama, ustanovama i firmama sa našeg područja djelovanja, te nastaviti brigu o parkirnim mjestima za  osobe s invaliditetom,
 1. Obilazak socijalno naj ugroženijih članova sa ciljem poboljšanja njihovog statusa,
 1. Organizirati i održati predavanja o bolestima, koja su od interesa za naše članove u suradnji sa  medicinskim osobljem doma zdravlja Ivanec i doma zdravlja Varaždinske županije,
 1. Organizirati i održati tribine, okrugle stolove o tematici koja se odnosi na osobe s invaliditetom,
 1. Uključiti se u akciju „Dani otvorenih vrata“ kako bi smo građanstvu pokazali svoje djelovanje, ali i  ukazali na problematiku sa kojom se susreču osobe s invaliditetom,
 1. Povodom „ Europskog tjedna kretanja“ organizirati pješački vlak za osobe s invaliditetom, kao i utrku u invalidskim kolicima,
 1. Redovito pratiti raspisane natječaje za razne programe i projekte, te se javljati na njih, kako bi se poboljšao rad udruge i samih članova,
 1. Uključiti se u akciju „SOIH“ – a „16 dana aktivizma“ u kojoj bi smo obilježavali „Međunarodni dan nasilja nad ženama“, a napose nad ženama s invaliditetom, te sa obilježavanjem Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, te bi smo tu akciju završili sa obilježavanjem „Međunarodnog dana volontera,
 1. Aktivno sudjelovati u radu Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida i „SOIH“,
 1. Nastaviti dobru suradnju sa jedinicama lokalne samouprave i uprave sa našeg područja djelovanja,
 1. Obilježiti stručnim predavanjem „Dan mozga“, o bolestima mozga i njihovim posljedicama,
 1. Sudjelovati na raznim tribinama,predavanjima, te okruglim stolovima koje organiziraju udruge ili  jedinice lokalne samouprave i uprave sa našeg područja, kao i naš krovni savez,
 1. Povodom Božičnih blagdana obići naše članove slabijeg imovnog stanja i podariti ih skromnim poklonom, kako se ne bi osječali napušteni  i sami,
 1. Održati 16. Međunarodno kulturno sportsko zabavni susret osoba s invaliditetom,
 1. Održati 1. prijateljski sportski susret za osobe s invaliditetom u visećoj kuglani, elektroničkom  pikadu i belotu u ženskoj i muškoj kategoriji,
 1. Nastaviti sprovoditi kontinuirano sportsku rekreaciju u našim prostorijama i to viseća kuglana,  elektronički  pikado, šah te nabaci krug i srce,
 1. Okupljati članove u prostorijama udruge uz razne društvene i zabavne igre,
 1. Povodom dana invalida rada sa gradom Lepoglavom utvrditi postojanje i otklanjanje arhitektonskih prepreka,
 1. Odlaziti na tradicionalne susrete osoba s invaliditetom, koje organiziraju naše prijateljske srodne Udruge u svojim gradovima (Varaždinu, Ludbregu, Čakovcu, Donjoj Stubici, Koprivnici, Križevcima, Daruvaru, Požegi, Sisku, Đurđevcu, Zlataru, Bjelovaru i Rogaškoj Slatini),
 1. Odaziti na ribolovna takmičenja za osobe s invaliditetom koja organiziraju udruge „Bolje sutra“ iz Koprivnice, udruga tjelesnih invalida „Bjelovar“, memorijalni turnir „Davor Brlić“ u organizaciji  udruge invalida Zlatar, te kupa grada Ivanca kojeg organizira sportsko ribolovno društvo Ivanec,
 1. Redovito upoznavati širu društvenu zajednicu, kao i naše članove sa radom i aktivnošću udruge  putem  sredstava javnog informiranja, kao i putem naše Web stranice.