Na svojoj sjednici održanoj 23.prosinca 2022.godine, Predsjedništvo Udruge donijelo je Odluku da godišnja članarina iznosi 10 Eura i počinje se primjenjivati od 01 sijećnja 2023.godine.