O  B  A  V  J  E  S  T

 

     Obavještavamo sve članove udruge da uplate članarinu do kraja travnja mjeseca 2017. godine. Članarinu možete uplatiti u prostoriji udruge Ljudevita Gaja 15, Ivanec. Članovi koji neće podmiriti svoju članarinu do toga termina, bit će brisani iz članstva udruge, a po novom zakonu o udrugama.

 

Predsjedništvo i Nadzorni odbor udruge