Obavještavamo sve svoje članice i članove da će Udruga 31.svibnja započeti sa radom u svojim novim prostorima na adresi MIRKA MALEZA 34, nasuprot malog parka ili zgrada poslije stomatološke ordinacije “Klanfl”. Ujedno Udruga ima novo uredovno vrijeme za sada i to utorak, četvrtak i petak od 9,00 sati do 13,00 sati. I ovom prilikom se moramo zahvaliti gradu Ivancu i gradonačelniku Miloradu Batiniću na velikom angažmanu oko pronalaženju prostorija za rad Udruge, te datim financijskim sredstvima za uređenje istih.