05. kolovoza 2022. godine, nakon trogodišnje pauze organiziramo tradicionalni susret osoba s invaliditetom “IVANEC 2022”, u sklopu manifestacije “LJETO U IVANCU”, Na susretu će se odvijati takmičenja u Visećoj kuglani, Elektroničkom pikadi, Nabaci kolut i srce i popularnoj kartaškoj igri među osobama s invaliditetom u Belotu. Poćetak susreta će biti u 10,00 sati, u restoranu “BVB” Rudolfa Rajtera 141, Ivanec. Ujedno ovim putem pozivamo sve naše ćlanice i članove koji žele prisustvovati susretu da se jave u Udrugu i prijave kod tajnika i tom prilikom uplate kotizaciju od 100,00 kuna. Prijave se vrše zaključno sa 29.srpnjem 2022.godine, nakon toga roka prijave se neće primati.