Zakonom o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN120/21) nastupile su novine koje povoljno utječu i na osobe s invaliditetom

Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje svake godine provodi usklađenje prihodovnog cenzusa s promjenama prosječnog indeksa potrošačkih cijena i promjenama prosječne bruto plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj.


Dana 11. studenoga 2021. godine na snagu je stupio Zakon o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju kojim je došlo do povećanja prihodovnog cenzusa temeljem kojeg osigurane osobe ostvaruju pravo na plaćanje premije iz sredstava državnog proračuna ako im ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 2.000,00 kuna, a za osiguranike – samce, ako im prihodovni cenzus u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 2.500,00 kn mjesečno. Navedeni cenzusi primjenjivat će se do kraja ove godine.


U skladu sa Zakonom, donesena je Odluka o usklađivanju prihodovnog cenzusa za ostvarivanje prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna u 2022. godini te će pravo na plaćanje premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna u 2022. godini moći ostvariti osigurane osobe HZZO-a, ako im ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 2.065,60 kuna, te osigurane osobe – samci, ako im prihod u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 2.582,00 kuna. Navedeni cenzusi primjenjivat će se od 1. siječnja 2022. godine.