PLASMAN  PO  DISCIPLINAMA  PRVENSTVA  UDRUGE  A  POVODOM  MEĐUNARODNOG  DANA                                                                                         OSOBA   S   INVALIDITETOM

 

NABACI        KRUG       –     ŽENE

1.  Verica    Seljan                  –    8    bodova

2.  Marica    Đurkas               –    7    bodova

3.   Marica    Smoljak             –    5    bodova

4.  Danica     Strugar              –    5    bodova

5.  Irena    Đurkas                   –    2    boda

6.  Milkica    Novoselec          –    0    bodova

                                    

NABACI     KRUG   –   MUŠKI

1.  Ivan   Bregović                 –  18   bodova

2.  Josip    Lončar                 –  15    bodova

3.  Stjepan   Kuzminski       –  14    bodova

4.  Juraj     Putarek              –   14    bodova

5.  Zlatko    Pintarić             –   13    bodova

6.  Vlado     Valjak                –   13    bodova

7.   Jurica    Putarek             –   10    bodova

8.   Branko    Đurkas            –     9    bodova

9.   Vjekoslav   Posavec        –     7    bodova

10.   Srećko     Đurkas             –   6   bodova

 

ELEKTRONIĆKI      PIKADO    –    ŽENE

1.  Verica      Seljan               1013   boda

2.  Marica      Smoljak           872   boda

3.  Danica     Strugar             868   boda

4.  Irena     Đurkas                 787   boda

5.  Milkica   Novoselec          752   boda

6.  Marica    Đurkas               710   boda

 

ELEKTRONIĆKI     PIKADO     –    MUŠKI

1.  Vjekoslav     Posavec               984   boda

2.  Ivan   Bregović                         979   boda

3.  Josip     Lončar                         896  boda

4.  Stjepan   Kuzminski                843  boda

5.  Branko    Đurkas                      820  boda

6.  Jurica    Putarek                       772   boda

7.  Juraj    Putarek                         772   boda

8.  Srećko     Đurkas                      717   boda

9.  Zlatko    Pintarić                       710  boda

10.  Andrija    Smoljak                   646  boda

11.  Vlado      Valjak                        600  bodova

 

VISEĆA      KUGLANA      –    ŽENE  

1.  Verica     Seljan                      –     79    čunja

2.  Irena     Đurkas                     –     63    čunja

3.  Marica    Đurkas                   –     63    čunja

4.  Marica     Smoljak                –     62    čunja

5.  Danica     Strugar                 –     59    čunja

 

VISEĆA        KUGLANA        –     MUŠKI

1.  Juraj      Putarek                     –    82     čunja

2.  Branko     Đurkas                   –    79     čunja

3.  Ivan     Bregović                      –    76     čunja

4.  Srećko   Đurkas                       –    76     čunja

5.  Josip     Brežnjak                     –    71     čunja

6.  Andrija      Smoljak                 –    70     čunja

7.  Stjepan   Kuzminski               –     70     čunja

8.  Josip      Lončar                       –     68    čunja

9.  Jurica     Putarek                     –     66    čunja

10.  Zlatko     Pintarić                    –   64    čunja

11.  Vjekoslav    Posavec                –   60    čunja

 

STOLNI       TENIS

1.  Jurica     Putarek                        7     6    1    12:4    18   bodova

2.  Zlatko   Pintarić                         7     5    2    10:6    15   bodova

3.  Ivan    Bregović                           7     5    2     10:6    15   bodova

4.  Juraj    Putarek                           7     3    4       9:7      9   bodova

5.  Srećko    Đurkas                          7     3    4       7:9      9   bodova

6.  Stjepan   Kuzminski                   7     1    6       3:13    3   boda

7.  Andrija    Smoljak                       7    0    7       2:14    0   bodova

8.  Danijel    Smoljak                       7    5    2      12:4     15   bodova   –  van  konkurencije

Pobjeda je donosila tri boda.

 

B  E  L  O  T

1.  Andrija Smoljak/Zlatko Pintarić                        6     6      0        12:1       18   bodova

2.  Irena Đurkas/Srećko Đurkas                              6     4      2       10:3       12   bodova

3.  Jurica Putarek/Josip Brežnjak                           6      3      3        6:9         9   bodova

4.  Vlado Valjak/Zvonko Šagi                                   6      3      3        8:8         9   bodova

5.  Marica Smoljak/Juraj Putarek                           6      2      4        5:8          6   bodova

6.  Stjepan Romanić/Ivan Lepoglavec                    6      1       5        6:8         3   boda

7.  Marica Đurkas/Branko Đurkas                           6     1       5        3:10        3   boda

Pobjeda je donosila tri boda.

Slike sa takmičenja možete vidjeti u našoj Galeriji.