REDOVNA   IZBORNA   GODIŠNJA   SKUPŠTINA

U subotu 24.ožujka 2018.godine održali smo redovnu izbornu godišnju Skupštinu. Skupštini je kao uzvanik bio nazočan gradonačelnik grada Lepoglave Marijan Škvarić. Kao naši gosti Skupštini su nazočili predsjednik udruge invalida Donja Stubica – Stjepan Ključarićek, dopredsjednik udruge veterana domovinskog rata Republike Hrvatske  Ogranak Ivanec – Željko Đurin, dopredsjednik društva distrofičara cerebralne i dječje paralize te ostalih tjelesnih invalida grada Varaždina – Ivica Fluks, te predsjednik udruge umirovljenika Ivanec – Dragutin Krauthaker. Na Skupštini su podnijete izvješća o radu za 2017.godinu, financijsko izvješće za 2017.godinu, izvješće Nadzornog odbora za 2017.godinu, program rada i financijski plan za 2018.godinu. Sva izvješća jednoglasno su prihvaćena i usvojena. Na Skupštini je izabrano novo vodstvo udruge i to: predsjednik udruge Juraj Putarek, dopredsjednik Branko Đurkas, tajnik Jurica Putarek, a u predsjedništvo udruge još su izabrani Ivan Bregović. Stjepan Mastin, Verica Seljan, Danica Strugar i Josip Brežnjak. U Nadzorni odbor izabrani su: Milkica Novoselec, Marica Smoljak i Zvonko Gamber. U Stegovnu komisiju izabrani su: Franjo Vrabelj, Andrija Smoljak i Zlatko Pintarić. Skupština je ujedno usvojila i prihvatila razne pravilnike i akte potrebne za dalnje normalno poslovanje udruge, a to su pravilnik o materijalno financijskom poslovanju udruge, strategija razvoja udruge od 2018. do 2022.godine, pravilnik o radu predsjedništva, pravilnik o blagajničkom maksimumu, kao i pravilnik o radu Nadzornog odbora. Po završetku Skupštine priređen je mali domjenak sa zabavnim programom.

PENTAX DIGITAL CAMERA
PENTAX DIGITAL CAMERA
PENTAX DIGITAL CAMERA
PENTAX DIGITAL CAMERA
PENTAX DIGITAL CAMERA
PENTAX DIGITAL CAMERA
PENTAX DIGITAL CAMERA
PENTAX DIGITAL CAMERA
PENTAX DIGITAL CAMERA