Udruga tjelesnih invalida ILO Ivanec održala je u Društvenom domu u Vuglovcu svoju redovnu izbornu skupštinu, kojoj je nazočilo 26 delegata.
Po izboru Radnog predsjedništva koje je, na čelu s Brankom Đurkasom, vodilo Skupštinu, te izvješća Verifikacijske komisije o broju nazočnih delegata i Poslovnika o radu, Izvješće o radu udruge u 2021. podnio je Juraj Putarek.
Kao i sve udruge, i ILO se u protekle dvije godine suočavao s problemima u provedbi programa zbog pandemije, no dio ih se uspio ostvariti, a posebice su članovi bili uspješni u regionalnim i državnim sportsko-rekreativnim natjecanjima, poput Ivana Bregovića, koji je u elektroničkom pikadu, u sastavu Varaždinske županije, postao državni prvak. Putarek je iznio i problem prostora za rad, kojeg udruga invalida ima na drugom katu (??!!) u centru Ivanca, što stvara velike probleme članovima jer ih je dobar dio teško pokretan, tako da je prioritet pronaći nekog u prizemlju, kako bi svim članovima bio omogućen pristup.
Također, istaknuo je otežan ili nemoguć pristup težih invalida, posebice onih u kolicima, većini lokalnih i državnih institucija u Ivancu i okolici, kao i neadekvatno uređena invalidska mjesta u Ivancu, koja su preuska i stvaraju probleme kod izlaska invalida iz vozila. Neke su se stvari na području Gradova Ivanca i Lepoglave popravile, no ima ih još mnogo koje treba urediti, odnosno prilagoditi invalidskoj populaciji.
Izvješće o radu, kao i financijsko, te ono Nadzornog odbora, prihvaćena su jednoglasno, potom se dala razrješnica dosadašnjim dužnosnicima udruge, te se prišlo izboru novih, koje je predložila Kandidacijska komisija.
Tako je Juraju Putareku potvrđen još jedan mandat predsjednika, zamjenik će mu biti Branko Đurkas, tajnik Jurica Putarek, a predsjedništvo će, uz njih, činiti još i Stjepan Mastin, Ivan Bregović, Đuka Ivanek, Verica Seljan i Zlatko Pintarić.
Na čelu tročlanog Nadzornog odbora bit će Marica Smoljak, članovi Ivan Harjač i Srećko Đurkas, Stegovnoj komisiji predsjedat će Andrija Smoljak, a članovi biti Vlado Lukač i Vjekoslav Posavec.
Nakon izbora novog vodstva Juraj Putarek iznio je Program rada i financijski program za 2022., koji se temelji na sličnim aktivnostima kao i proteklom periodu, s naglaskom na rješavanju problema pristupa institucionalnim objektima za teže invalide, a po njihovom prihvaćanju, delegati su izglasali Strateški plan udruge za period od 2022. do 2028. godine.
U završnom dijelu nazočne su pozdravili, čestitali izabranima i zaželjeli uspješan rad, Ivica Fluks iz Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina, te Ljudvek Cikač, predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ivanec, koja će s Udrugom tjelesnih invalida ILO Ivanec vrlo skoro obnoviti tradiciju održavanja sportskih-rekreacijskih susreta, protekle dvije godine prekinutih zbog pandemije.