PRVENSTVO  UDRUGE  U  PIKADU  I  VISEĆOJ  KUGLANI  ZA  ČLANOVE  UDRUGE

Održano je prvenstvo udruge u pikadu i visećoj kuglani za članove udruge u ženskoj i muškoj kategoriji. Natjecali su se svi prijavljeni članovi i članice koji su se željeli natjecati u spomenutim igrama. Donosimo Vam poredak i rezultate po disciplinama i kategorijama.

VISEĆA    KUGLANA

ŽENE:  1.  Verica  Seljan     –   113  čunjeva                                                                                                                                                                  2.  Marica   Đurkas    –   105  čunjeva                                                                                                                                                                3.  Danica   Strugar    –    94   čunja                                                                                                                                                                    4.  Đuka     Ivanek      –    91    čunj                                                                                                                                                                      5.  Marica    Smoljak     –    90  čunjeva

MUŠKI:   1.   Juraj   Putarek     –   93  čunja                                                                                                                                                                       2.   Josip    Brežnjak    –    83   čunja                                                                                                                                                                 3.    Stjepan    Mastin    –    78  čunjeva                                                                                                                                                             4.    Branko     Đurkas     –    74     čunja                                                                                                                                                             5.    Vjekoslav    Posavec    –    65   čunja                                                                                                                                                         6.    Zlatko     Pintarić      –    64    čunja                                                                                                                                                             7.    Jurica     Putarek      –     63  čunja   ( bolji  u  čišćenju )                                                                                                                     8.    Vlado     Bunić      –     63   čunja                                                                                                                                                                   9.    Mladen      Sraga     –    61    čunj

ELEKTRONIČKI     PIKADO

ŽENE:   1.   Đuka    Ivanek     –   882   boda                                                                                                                                                                    2.   Verica    Seljan     –   857  boda                                                                                                                                                                    3.   Marica     Smoljak     –    724  boda                                                                                                                                                            4.   Danica    Strugar      –    677  bodova                                                                                                                                                          5.   Marica     Đurkas      –     625   bodova

MUŠKI:   1.   Vlado     Bunić        –    949   bodova                                                                                                                                                           2.   Vjekoslav     Posavec    –  857   bodova                                                                                                                                                     3.   Juraj      Putarek      –     829   bodova                                                                                                                                                         4.   Zlatko     Pintarić      –     777   bodova                                                                                                                                                       5.   Mladen    Sraga       –    776   bodova                                                                                                                                                         6.   Branko    Đurkas      –     703   boda                                                                                                                                                             7.   Jurica     Putarek       –     695   boda                                                                                                                                                           8.    Stjepan    Mastin      –    679   bodova

Prvenstvo   udruge  se  nastavlja  disciplinama  Nabaci   krug i srce, Stolnom  tenisu  i  Belotu.                                       Slike  sa  natjecanja  možete pogledati  u  našoj  “galeriji”.

PENTAX DIGITAL CAMERA

 

PENTAX DIGITAL CAMERA
PENTAX DIGITAL CAMERA