NN 79/2016, Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2016.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

1808

Na temelju članka 88. stavka 8. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine« br. 157/13, 33/15 i 93/15) i članka 22. stavka 1. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14 i 24/15), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 29. kolovoza 2016., donosi

                                                ODLUKU

           O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU                               MIROVINSKOG STAŽA OD 1. SRPNJA 2016.

                                                  Članak 1.

Najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2016. iznosi 59,71 kn.

                                                  Članak 2.

Najniža mirovina određuje se ovisno o ukupnom broju godina mirovinskog staža, uz primjenu polaznog faktora iz članka 85. i mirovinskog faktora iz članka 87. Zakona o mirovinskom osiguranju.

                                                  Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2016.

Klasa: 041-01/16-02/7
Urbroj: 341-99-01/01-16-3
Zagreb, 29. kolovoza 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Marinko Papuga, v. r.