UDRUGA   DOBILA   PLAKETU   GRADA  IVANCA

Na svečanoj sjednici gradskog vijeća  Ivanca, koja je održana povodom 621.godišnjice pisanog spomena grada Ivanca, a u sklopu proslave dana grada našoj udruzi dodjeljena je plaketa za naš dosadašnji rad i brigu za osobe s invaliditetom. Plaketu je predsjedniku udruge Juraju Putareku  predao gradonaćelnik grada Ivanca Milorad Batinić. Ovo priznanje je za našu udrugu motiv da se i dalje aktivno bavimo problematikom osoba s invaliditetom, a i ujedno zahvala gradu Ivancu koji prepoznaje i cijene naš rad. Moramo istaći da smo također prije šest godina također od grada Ivanca primili priznanje za naš rad i brigu za udrugu i osobe s invaliditetom.