KORISNI      LINKOVI

 Vlada Republike Hrvatske

www.vlada.hr  

Hrvatski    sabor

www.sabor.hr

Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske

www.ljudska.vladerh.hr

Ured  pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

www.posi.hr

Ured pravobraniteljice za djecu

www.pravobraniteljzadjecu.hr

Ured pučkog pravobranitelja

www.ombudsman.hr

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

www.uzuvrh.hr

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

www.mgipu.hr

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

www.mzoip.hr

Ministarstvo za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku

www.mdomsp.hr

Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta

www.mzos.hr

Ministarstvo gospodarstva

www.mingo.hr

Ministarstvo kulture

www.min-kulture.hr

Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara

www.hupt.hr

 Udruga za svekoliku pomoć invalidima Hrvatske

www.uspih.hr

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

www.soih.hr

Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida

www.hsuti.hr

Hrvatski savez udruga invalida rada

www.hsuir.hr

Hrvatski savez za rijetke bolesti

www.rijetke-bolesti.hr

Trebate savjet ili vas zanimaju vaša prava

  Nazovite besplatnu Hrvatsku liniju pomoći za rijetke bolesti

    08009966 

Grad Ivanec

www.ivanec.hr

Grad Lepoglava

www.lepoglava.hr

Općina Bednja

www.bednja.hr

Općina Maruševec

www.marusevec.hr

Općina Klenovnik

www.klenovnik.hr

Gradsko društvo crvenog križa Ivanec

www.gdckivanec.hr