KAMPANJA  “16 DANA  AKTIVIZMA”

I ove godine Udruga osoba s invaliditetom ILO Ivanec uključila se u kampanju “16 dana aktivizma”. Kampanju provodimo od 25.studenog – Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, preko 03.prosinca – Međunarodnog dana osoba s invaliditetom do 10.prosinca – Međunarodnog dana ljudskih prava. “16.dana aktivizma protiv nasilja nad ženama je Međunarodna kampanja koju je 1991.godine pokrenuo Womens Global Leadership ( Centar za globalno liderstvo žena ) SAD-a, a provodi ga više  od 2000 različitih organizacija  u preko 150 zemalja svijeta kroz razlićite aktivnosti ( javne akcije i promocije, rasprave, edukativne i kreativne radionice i drugo ). Ove godine smo u sklopu akcije djelili letke sa natpisom “NE – nasilju nad ženama” koje smo djelili muškarcima. Tim lecima smo željeli dati podršku razvoju svijesti šire društvene zajednice, da za nasilje nad ženama, a posebice nad ženama s invaliditetom nema opravdanja. Svi građani trebaju postati svijesni činjenice da se nasilje ne događa nekome drugome, de da su mogući nasilnici osobe svih profesija i socijalnih struktura koji žive oko nas.