IZMJENE  I  DOPUNE  ZAKONA  O  SOCIJALNOJ  SKRBI

Zakon je objavljen u Narodnim novinama br.130/17, a stupio je na snagu 30.prosinca 2017.godine. Dvije odredbe zakona, koje su bitne za prava osoba s invaliditetom stupaju na snagu tek 1.travnja 2018.godine.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi donosi brojne izmjene. Neke od njih su vrlo relevantne za populaciju osoba s invaliditetom. Izdvajamo ih te ih pojašnjavamo:

1. Povećanje osobne invalidnine:

Povećava se iznos osobne invalidnine s 250% na 300% osnovice. Osobna invalidnina raste s 1.250 kn na 1.500 kn.

2. Povećanje doplatka za pomoć i njegu:

Povećava se doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu s 100% na 120% osnovice. Povećava se doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu s 70% na 84% osnovice. Doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu raste s 500 kn na 600 kn, dok u smanjenom iznosu raste s 350 kn na 420 kn.

3. Struktura prihoda i i imovinski cenzus:

U strukturu prihoda se ne uračunavaju plaća i autorski honorar. Novac zarađen temeljem rada koji je reguliran ugovorom o djelu ulazi u prihod.

4. Partnerima se priznaje status njegovatelja:

Prema izmjenama ZIDZSS-u, čl.63, st.3 “pravo na status njegovatelja priznaje se bračnom ili izvanbračnom drugu, formalnom ili neformalnom životnom partneru osobe s invaliditetom”.

5. Ostale izmjene:

a) zajamčena minimalna naknada: uvid u prihod i imovinu korisnika zajamčene minimalne naknade obavlja samo Centar za socijalnu skrb.

b) uvodi se usluga obiteljske medijacije

c) uvodi se zabrana otuđenja, odnosno opterećenja nekretnina korisnika od strane djelatnika ustanove socijalne skrbi te njihovih srodnika i partnera.