Grad   Ivanec

Grad  Lepoglava

Općina  Maruševec

Općina  Bednja

Općina Klenovnik

Varaždinska  županija

Staklarski  obrt   „BOKI“  Ivanec

Trgovački  obrt  „MARICA“  Punikve

Trgovina  „MATIJA“  Ivanec

Trgovina „ŠPORT“  Ivanec

Radio „MAX“ Cerje

Trgovine i pekara „CHIBO“  Ivanec

„POLJODOM“  Ivanec

„STIL PLET“ Ivanec

Pekara „KLAS“ Lepoglava

Computers „HABEK“  Ivanec

„MIPCRO“  Ivanec

„DAJ  DAM“   Ivanec

„MALI   CAFE“  Ivanec“

„KTC“   Ivanec