Grad   Ivanec

 

Grad  Lepoglava

Općina  Maruševec                

Općina  Bednja

Općina Klenovnik

Varaždinska  županija

Trgovina  „MATIJA“  Ivanec

Radio „MAX“ Cerje

„MIPCRO“  Ivanec

„DAJ  DAM“   Ivanec

„MALI   CAFE“  Ivanec“

„KTC“   Ivanec