DANI OTVORENIH VRATA 2019.GODINE

I ove godine naša udruga je povodom dana otvorenih vrata 16.svibnja otvorila svoja vrata građanstvu, kako bi se oni mogli upoznati sa radom udruge, životom osoba s invaliditetom, problemima osoba s invaliditetom i aktivnostima kojima se bave naši članovi. Ujedno su se i oni sami mogli uključiti u pojedine aktivnosti. Najveći interes je bio za sportsku rekreaciju za osobe s invaliditetom. Isto tako smo danom otvorenih vrata željeli privući građanstvo da se uključe i pomognu u radu udruge kao volonteri.