PRAVA    I    OBVEZE    ČLANOVA     UDRUGE

  1. Prava redovnih  članova  su:

     –  da posredno i neposredno sudjeluju u radu i aktivnostima udruge,

–  da traže podršku Udruge za ostvarivanjem svojih prava i potreba,

–  da djeluju na ostvarivanju ciljeva zbog kojih je udruga osnovana,

–  da budu informirani o radu udruge,

–  da biraju i da budu birani u tijela udruge.

  1. Dužnosti redovnih  članova  su:

–  da u svome neposrednom okruženju promiću interese osoba s       invaliditetom,kao  i  interese udruge,

–  da štite ugled udruge i čuvaju njezinu imovinu,

–  da redovito plačaju godišnju članarinu.

  1. Članarina:

          Visinu članarine i datum do kojeg se mora uplatiti članarina za tekuču godinuutvrđuje Skupština svake tekuće godine.

Oslobođeni od plačanja članarine su socijalno ugrožene osobe, korisnici socijalnepomoći, djeca do 18-te godine života i studenti koji podnesu pismenu zamolbu predsjedništvuudruge uz obrazloženje.

  1. Prestanak članstva:

          Članstvo u udruzi prestaje dragovoljnim istupom, smrću, brisanjem, ne plačanjemčlanarine u roku određenom na zadnjoj Skupštini udruge i isključenjem iz udruge.

Član udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili prouzroči ozbiljnuštetu udruzi i njezinom članstvu.

Datumom prestanka članstva prestaju sva prava i funkcije u udruzi.