MEĐUNARODNI SUSRET OSOBA S INVALIDITETOM “JESEN V MEĐIMURJU 2019”

I ove godine bili smo sudionici međunarodnog susreta osoba s invaliditetom “Jesen v Međimurju 2019”,a koje je organiziralo društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije Čakovec. Susret je održan u dvorani dvorani sportsko rekreacijskog centra u Prelogu. Na otvaranju susreta pozdravne rijeći uputila je predsjednica domaće udruge Miljenka Radović, kao i gradonačelnik grada Preloga i dogradonačelnik grada Čakovca.Nakon otvaranja susreta započela su sportska natjecanja u visećoj kuglani, pikadu, šahu, belotu i utrci u kolicima. Naši članovi osvojili su treće mjesto u šahu, drugo mjesto u visećoj kuglani i treće mjesto u belotu. Nakon sportskih susreta, ručka i podjela nagrada i priznanja susret je nastavljen u ležerno zabavnom tonu.