28.TRADICIONALNI MEĐUNARODNI SUSRET I HODOČAŠĆE OSOBA S INVALIDITETOM “MARIJA BISTRICA 2019”

I ove godine na poziv naše prijateljske udruge invalida iz Donje Stubice bili smo na 28.tradicionalnom međunarodnom susretu i hodočašću osoba s invaliditetom “Marija Bistrica 2019”, koje je održano 13.kolovoza 2019.godine. Ujutro po dolasku u Mariju Bistricu krenuli smo u prostore svetišta te odlazak na obilazak križnoga puta. Po povratku sa kalvarije i završetkom križnoga puta započelo je otvaranje susreta, Nakon otvaranja organizirano smo krenuli na svetu misu u Marijansko svetište. Nakom mise vratili smo se na ručak i početak sportskog natjecanja i to u visećoj kuglani, pikadu, nabaci krug i belotu. Na tom natjecanju postigli smo dobre rezultate i to: drugo mjesto osvojili smo u pikadu i nabaci krug, a prvo mjesto u belotu. Po završetku susreta napunjeni i obnovljeni velikom milošću koju smo primili od naše Majke božje Bistričke, na kojoj smo se joj zahvalili vratili smo se sretno svojim kućama sretni i sa puno lijepih dojmova.