3. Sportski prijateljski susret 

U organizaciji Društva distrofičara cerebralne i dječje paralize te ostalih tjelesnih invalida grada Varaždina u prostorijama društvenog doma Trnovec Bartolovečki održan je treči prijateljski sportski susret osoba s invaliditetom, na kojemu su sudjelovale osim udruge domačina “Udruga tjelesnih invalida ILO Ivanec”, “Udruga invalida Donja Stubica” i “Udruga tjelesnih invalida LIO Ludbreg”. Natjecanja su se održala u visečoj kuglani, elektroničkom pikadu i u belotu. Ovdje se mora napomenuti da organizator prvog prijateljskog susreta u siječnju mjesecu bila je udruga tjelesnih invalida ILO Ivanec i na tom susretu je dogovoreno da svaka udruga bude kroz godinu domačin i organizator tih susreta. Domačini ćetvrtog susreta bit će udruga iz Ludbrega. Na tom susretu u Trnovcu bartolovečkom postigli smo ovaj rezultat: u visečoj kuglani osvojili smo drugo mjesto, elektroničkom pikadu prvo mjesto i u belotu treče mjesto. Specifičnost tih susreta je da se takmičenja u tim disciplinama odvijaju u ženskoj i muškoj kategoriji.