BEZGRIJEŠNO  ZAČEĆE  BLAŽENE  DJEVICE  MARIJE

Marija je velika osoba vremena došašća stoga nije moglo proći bez blagdana njoj u čast. Blagdan Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije, slavi se 8.prosinca. Utemeljio ga je papa Siksto IV. 1476.godine. Dogmu je svečanoproglasio papa Pio IX. u poslanici „Ineffabilis Deus“ , 8.prosinca 1854.godine. Katolička crkva vjeruje da dogma ima potporu u Bibliji. Arkanđeo Gabrijel nazvao je Mariju kao „punu milosti“, a crkveni oci nazivali su Mariju – Blaženom Djevicom. Prema katoličkoj teologiji, Marija je morala biti posve bez grijeha, da bi mogla začeti Isusa.