Povodom obilježavanja dana grada Ivanca održano je 1.ribolovno takmićenje u lovu ribe na plovak u organizaciji Udruge, a na bajerima ŠRD Ivanec, kojima se ovom prilikom puno zahvaljujemo na pomoći oko same organizacije i vođenja takmićenja. Sudjelovale su četiri ekipe sa po tri takmičara i to iz slijedečih prijateljskih Udruga: Udruge tjelesnih invalida Bjelovar, Udruge invalida Križevci, Udruge tjelesnih invalida Virovitica i Udruge tjelesnih invalida ILO Ivanec. Ekipno prvo mjesto zauzela je domaća Udruga, drugo mjesto osvojila je Udruga iz Bjelovara, a treće mjesto Udruga iz Virovitice. Svi sudionici bili su oduševljeni ljepotom naših bajera, kao i samom gostoljbljivošću i pažnjom.