OBAVJEST ČLANOVIMA

Obavještavamo sve svoje članove da udruga započinje sa radom u novim prostorijama 23 studeni 2020. godine (ponedjeljak).

Za sada zbog epidemiološke situacije udruga radi ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9,00 do 13,00 sati.

Nove prostorije udruge nalaze se na adresi: Trg hrvatskih ivanovaca 10 u samom centru grada Ivanca.