UDRUGA TJELESNIH INVALIDA ILO IVANEC

Ljudevita   Gaja   15

42240   Ivanec

Tel: 042/784 – 460

Fax: 042/784 – 460;

Email: udruga13@optinet.hr

Matični  broj: 1371878

Oib: 51278452242

Kontakt   osoba

Juraj   Putarek

GSM: 0977836247